Prvé sväté prijímanieDátum pridania: 26.06.2012        Po?et zobrazení: 1440          tla?i? ?lánok

Prvé sväté prijímanie

Posledná májová nedeľa patrila v našej farnosti deťom, ktoré prvýkrát vo sviatosti prijali do svojich sŕdc Ježiša Krista.

 

Za svitu sviece prišiel Pán
a hosťom v duši je ti.
Nech teraz navždy sídli tam,
vždy väčšiu lásku vznieti.
Ako tej sviece jasný plam,
v temnotách žiarou svietit,
tak svietiť nikdy neprestaň
v zástupe Božích detí.

 

Nedeľa, 27. máj 2012, bol veľký deň pre sedem detí našej farnosti, ktoré pod vedením Vdp. Andreja Guniša prijali sviatosť prijímania.
Deti sa na tento deň usilovne pripravovali a v sobotu pred slávnosťou prijali po prvýkrát sviatosť zmierenia.

 

Proprijímajúce deti:

  • Filip Cvíčela
  • Kristián Gážik
  • Róbert Hurár
  • Bianka Lukáňová
  • Lucia Matiesková
  • Ján Oravec
  • Mário Vážny
Našim deťom prajeme veľa radosti z tohto krásneho sviatku a aby im táto radosť pretrvávala v srdciach naveky.

 


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia