30. výročie založenia Folklórnej skupiny VrchárkaDátum pridania: 02.12.2013        Po?et zobrazení: 1345          tla?i? ?lánok

30. výročie založenia Folklórnej skupiny Vrchárka

Tento rok si pripomíname 30. výročie založenia Folklórnej skupiny Vrchárka.

I keď sa zvyky a tradície v našej obci zachovávali už dávnejšie, činnosť folklórnej skupiny sa traduje od roku 1983, kedy sa FS Vrchárka prvýkrát zúčastnila Podpolianskych slávností.

Predstavila sa v regionálnom programe folklórnych kolektívov hornej Nitry.

Prvou vedúcou  folklórnej skupiny bola Marta Súderová, po nej FS viedol Emil Halaška, Miloš Šiandor a súčasnou vedúcou je Marta Gážiková.

Oslavy 30. výročia založenia FS sa uskutočnili v sobotu 23. novembra 2013. Členovia folklórnej skupiny, priaznivci folklóru a občania našej obce sa zúčastnili svätej omše v kostole sv. Doroty, ktorá bola obetovaná za zomrelých i žijúcich členov FS.
Po ukončení omše sa prítomní odobrali na miestny cintorín, kde si zapálením sviečky, modlitbou a spevom uctili pamiatku zomrelých členov.

Oslavy založenia folklórnej skupiny Vrchárka pokračovali slávnostnou večerou v bare Simona. Členom sa prihovorila vedúca FS Marta Gážiková a súčasne privítala vedúcu oddelenia pre záujmovú umeleckú a kultúrno-spoločenskú činnosť Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Mgr. Evu Henčelovú a starostu obce Čavoj Jána Novotku.

Mgr. Eva Henčelová sa prítomným prihovorila, poďakovala za obetavú prácu pri zachovávaní zvykov a tradícií a vedúcej FS Vrchárka Marte Gážikovej odovzdala vecný dar a pamätný list k tomuto krásnemu výročiu.

Ďalej sa prítomným prihovoril starosta obce, ktorý im taktiež poďakoval za ich prínos v oblasti kultúry a poprial do ďalších rokov veľa úspechov.

Fotogaléria - 30. výročie založenia FS Vrchárka

30. výročie založenia FS30. výročie založenia FS30. výročie založenia FS30. výročie založenia FS30. výročie založenia FS30. výročie založenia FS

Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia