Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 02/2017


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 2/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

(formát .pdf)


Náhodná fotografia