Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 03/2019


Dodatok č.2 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 k o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj

(formát .pdf)


Náhodná fotografia