Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 04/2012


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Čavoj (formát .pdf)


Náhodná fotografia