Chrámový spevácky zbor sv. Doroty

Vedúca zboru: Jarmila Krištofová
Organistky: Mgr. Jarmila Sýkorová, Marta Gážiková ml., Bc. Jana Krištofová, Nikola Petrášová


Spevácky zbor vznikol počas pôsobenia správcu farnosti Štefana Nižníka v roku 1990. Zakladateľkou a súčasne prvou vedúcou zboru bola Blanka Kulichová.
Prvou organistkou bola Janka Svitková z Nitrianskeho Rudna, po nej Ján Novotka.

Po ukončení pôsobenia Vdp. Štefana Nižníka vo farnosti zbor pokračoval pod vedením Jarmily Krištofovej. Úlohe organistiek sa formovali Jarmila Krištofová, ml. a Miroslava Súderová.

Názov Chrámový spevácky zbor sv. Doroty mu dal v roku 1998 vtedajší pán farár Jozef Holka. Za jeho pôsobenia sa zbor začal zúčastňovať rôznych prehliadok a festivalov. Účinkoval vo viacerých farnostiach pri sv. omši, napr. v Novákoch, Prievidzi, Čičmanoch, Rajeckej Lesnej, Návojovciach, Kostolnej Vsi a dvakrát v Českej republike v družobnej obci Branišovice.

Od roku 1999 zbor pôsobí každoročne na Festivale mariánskych pútnických piesní v Bystričanoch.

Od decembra 2005 sa hre na organ pre zbor venuje aj Jana Krištofová a Marta Gážiková, ml.

Chrámový spevácky zbor vo svojej farnosti pravidelne obohacuje svojím spevom nedeľné bohoslužby a iné cirkevné obrady.

Počet členov sa pohybuje od 20 do 25.

Podujatia