Prvé sväté prijímanieDátum pridania: 24.05.2013        Po?et zobrazení: 2265          tla?i? ?lánok

Prvé sväté prijímanie

V živote detí je prvé sväté prijímanie veľkým sviatkom. Je to míľnik na životnej púti kresťana. Deti, vyrastajúce v kresťanskej viere, majú možnosť prvýkrát sa stretnúť s Ježišom v podobe sviatosti oltárnej.

Príď Ježiško premilý,
prídi, prídi k nám,
moje srdiečko nevinné,
ja navždy Tebe dám.

Príď Ježiško premilý,
príď už príď ku mne,
moje srdiečko nevinné,
túži už po Tebe.

Aj mojich drahých rodičov,
mne v zdraví zachovaj,
a svojou rukou otcovskou,
v živote sprevádzaj.

 

V nedeľu 12. mája 2013 prvýkrát vo svojom živote Ježiša Krista prijali aj žiaci 3. ročníka z rúk vdp. Viktora Mičudu v Rímsko-katolíckom kostole sv. Doroty v Ćavoji.

Kňaz naše prvoprijímajúce deti pripravil k prijatiu sviatosti zmierenia a sviatostného prijímania s veľkou láskou, snahou a ochotou.

Prvoprijímajúce deti:

  • Romana Gulášová
  • Lucia Petrášová
  • František Sondor

Našim prvoprijímajúcim deťom prajeme, aby si tento deň hlboko zapísali do svojich srdiečok, aby naň nikdy nezabudli a s radosťou pristupovali pri každej svätej omši k svätému prijímaniu.
Aby zo stretnutia s Ježišom v Oltárnej sviatosti čerpali silu a povzbudenie, a tak zostali verní svojmu najväčšiemu priateľovi Pánu Ježišovi po celý život.

Fotogaléria - Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímaniePrvé sväté prijímaniePrvé sväté prijímaniePrvé sväté prijímaniePrvé sväté prijímaniePrvé sväté prijímanie

Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia