Kultúrny dom

Možnosti kultúrneho využitia v obci sú rôzne. Podujatia sa realizujú nielen v kultúrnom stánku obce - kultúrnom dome, ale aj v exteriéri. Kultúrny dom je už staršia, viacúčelová budova postavená v roku 1970, v ktorej sa nachádza aj kancelária Združenia Urbáru v Čavoji, urbárskeho spoločenstva.
Pri usporiadaí kultúrnych akcií obecný úrad úzko spolupracuje s FS Vrchárka a členmi kultúrno-športovej komisie, ako aj s ostatnými združeniami a klubmi v obci.

Kultúrny dom sa využíva nielen na kultúrne podujatia, ale taktiež na usporiadanie svadieb, plesov, tanečných zábav a diskoték a iných spoločenských akcií.