Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Oslavy 650. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Čavoj

Prvá písomná zmienka o našej malebnej obci Čavoj pochádza z roku 1364, kedy sa spomína ako Chavoy, resp. Chawoy. Tento rok sme si tak pripomenuli jej 650. výročie.

Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou.
Vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.
Môj dobrý Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.

Jubileum je dôvod na oslavu, chvíľa na zastavenie sa a zamyslenie, ale aj bilanciu a premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám.
Každý máme k tejto obci konkrétny vzťah, niečo osobné. Niektorí sa tu narodili a bývajú ďaleko, ale v srdci sú stále „Čavojčanmi“. Iní sa tu narodili, prežili celý život a Čavoj je ich svetom. Ale sú aj takí, ktorí nie sú rodáci, ale prišli sem, niečo im učarovalo a „Čavojčanmi“ sa s radosťou stali.

Oslavy 650. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Čavoj sa začali už v piatok 18. júla v podvečerných hodinách, kedy sa v kultúrnom dome konalo vystúpenie hudobnej skupiny Kortina. Po vystúpení nasledovala zábava. Repertoár hudobnej skupiny bol veľmi pestrý, na svoje si prišli mladí, ale aj tí skôr narodení.

V sobotu, pred zahájením osláv, prijal starosta obce Ján Novotka v priestoroch obecného úradu sponzorov, ktorým sa poďakoval za finančné a vecné dary a odovzdal im ďakovné listy. Pre sponzorov bolo pripravené občerstenie.

Oslavy pokračovali slávnostnou svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Doroty, ktorú celebroval miestny kňaz vdp. Viktor Mičuda. Po ukončení omše sa uskutočnil krojovaný sprievod do centra obce, kde bol pre občanov a návštevníkov obce pripravený kultúrny program. Sprievodu sa zúčastnili členovia FS Vrchárka, občania obce, rodáci a pozvaní hostia - členovia FS Košarinka z Temeša, členovia FS Strážovanka zo Zliechova a naši priatelia z obce Miletín a z družobnej obce Branišovice.

Kultúrny program, ktorý moderovala Daniela Ťapuchová, otvoril starosta obce Ján Novotka. Privítal všetkých prítomných a tiež hostí - Jitku Vaculíkovú, starostku družobnej obce Branišovice, Mgr. Viliamu Remeňovú, okresnú podpredsedníčku SMER-u, Ing. Petra Juríčka, rodáka z Čavoja, predsedu ZMO HN a Ing. Róberta Orsága, riaditeľa DD Bôrik Nitrianske Pravno.

Po príhovore starostu obce sa prítomným prihovoril Ing. Peter Juríček a Jitka Vaculíková. Nasledovali piesne v podaní Marty Gážikovej a Jany Krištofovej a krátka prechádzka históriou našej obce, ktorou nás previedol rodák Mgr. Vojtech Vlček. Potom už nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavila FS Košarinka z Temeša kyticou ľudových piesní, FS Strážovanka zo Zliechova zmesou ľudových piesní a programom a miestna FS Vrchárka veselým pásmom pod názvom "Kosenie lúk".
Záver patril spoločnému vystúpeniu, keď si prítomní spolu s folklórnymi skupinami zaspievali pieseň "Kopala studienku".

O 19-tej hodine sa uskutočnil koncert country skupiny Pengagi. Po koncerte nasledovala tanečná zábava, do tanca hrala skupina 3M.

Pre všetkých prítomných bolo pripravené občerstvenie v podobe chutného guláša a kapustnice. Nechýbali ani koláče a zákusky a niečo na zapitie.

Oslavám patrila i nedeľa. O 13-tej hodine sa na ihrisku na Kline uskutočnil futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili mužstvá z Čavoja, Miletína a Branišovíc.

O 16-tej hodine sa už obcou opäť ozývali tóny hudby. Tentokrát v podaní hudobnej skupiny Profil z Topoľčian. Vystúpenie sa uskutočnilo na ihrisku v centre obce a trvalo do večerných hodín.

Obec Čavoj ďakuje sponzorom za poskytnuté finančné a vecné dary, ako aj občanom, rodákom a návštevníkom za pomoc pri realizácií osláv:

•    Drevopal, s.r.o. Ladce, Róbert Jendrol (200 l štiepky)
•    Hornonitrianske bane a.s., Prievidza, Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD;                      Mgr.Viliam  Mujkoš; Ing. Janka Janáčová (300 €)
•    ELKO Prievidza, Ján Pšenák (50 € + ceny do tomboly)
•    AGRI, s.r.o. Kostolná Ves (mäso na guláš)
•    TEMPO Vrban Nitrianske Rudno (mäso na guláš)
•    Poľovný spolok Končiná Čavoj (guláš a kapustnica)
•    Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj (5 b.m dreva - samovýroba)
•    CLASSIC INTERNET, Zdenko Katrena, Nitrianske Rudno (ceny do tomboly)
•    LT-DIESEL s.r.o., Kamenec pod Vtáčnikom, Stanislav Vrška (poukážka 20 l nafty          a 20 l PHM)
•    MAJOSTAV, Marián Krpelan (100 €)
•    ECOGREEN, Róbert Hurár, Čavoj (50 €)
•    VEPOS Nováky, Dipl. Ing. Ľubomír Krcha (50 €)
•    SUSAN Bojnice  (cena do tomboly)
•    Greisinger, Rakúsko (cena do tomboly)
•    Peter Špilaj, Ľubianka (50 €)
•    Jaroslav Novotka, Kostolná Ves (pomoc pri organizácii osláv)
•    RSDr. Ján Vaniak (ceny do tomboly)
•    Folklórka skupina Vrchárka (koláče, kultúrny program)
•    Irena Svrčková, Čavoj (langoše)
•    Marián Novotka, Čavoj (100 €)
•    Ján Novotka, Čavoj (100 €)
•    Oľga Novotková, Čavoj (100 €)
•    Ľubica Novotková, Čavoj (cena do tomboly)
•    Janka Krúpová, Valaská Belá (cena do tomboly)
•    Peter Gážik, Čavoj (50,00 + cena do tomboly)
•    Peter Ľahký  (300 €)
•    Marek Kováč (ceny do tomboly)
•    Jozef Kučera, Čavoj (cena do tomboly)
•    Klement Belák, Čavoj (vyhotovenie vstupnej tabule do obce)
•    Ing. Andrej Gajdoš, Čavoj (ceny do tomboly)
•    Peter Juríček, Čavoj (cena do tomboly)
•    Oľga Súderová, Čavoj (cena do tomboly)
•    Vladimír Súder, Čavoj (cena do tomboly)
•    Anna Kučerová, Čavoj (koláče)
•    Daniela Ťapuchová, Nováky (pomoc pri organizovaní osláv)
•    Mgr. Lucia Šmýkalová (pomoc pri organizovaní osláv)
•    Ing. Ján Čičmanec, Čavoj (pomoc pri organizovaní osláv)
•    Mgr. Anna Petrášová, Čavoj (pomoc pri organizovaní osláv)
•    Iveta Ďurníková, Čavoj (pomoc pri organizovaní osláv)
•    Patrícia Ďurníková, Čavoj (pomoc pri organizovaní osláv)
•    Klaudia Škadrová, Čavoj (pomoc pri organizovaní osláv a elektrina)
•    Halašková Drahomíra, Čavoj (30 l sud piva)
•    Kováčová Irena, Nitr. Sučany (zelenina)
•    OFF ROAD (200,00 €)

Fotogaléria - Oslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o Obci Čavoj

Oslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obci - foto Biba Šimová PhotographyOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obci - foto Biba Šimová PhotographyOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obciOslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o obci - foto Biba Šimová Photography

Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk