Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019

  • 10.1.2019
  • 4740x
  •   

Deň voľby určil na sobotu 16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky je: obec.cavoj@centrum.sk