Triedenie komunálnych odpadov

  • 19.5.2020
  • 883x
  •   

Výpočet miery triedenia komunálnych odpadov a množstvo odpadov vzniknutých v obci Čavoj v jednotlivých rokoch

 Rok 2022 

Miera vytriedenia 41,21 %  - tabuľka 2022

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2022  - Výkaz 2022

Rok 2021 

Miera vytriedenia 44,14 %  - tabuľka 2021

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021  - Výkaz 2021

Rok 2020 

Miera vytriedenia 16,90 %  - tabuľka 2020

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2020  - Výkaz 2020